Kampania reklamowa na słupach.

 • Kampania reklamowa na słupach trwa 1 tydzień lub jego wielokrotność.
 • Opłata jest naliczana od poniedziałku, za każdy tydzień.
 • Wyklejenie plakatów odbywa się w poniedziałki /z poniedziałku na wtorek/
 • Klient powinien dostarczyć plakaty najpóźniej w dniu rozpoczęcia ekspozycji.
 • W przypadku kampanii trwającej dłużej niż jeden tydzień dokonujemy uzupełniającego klejenia plakatów zniszczonych. W takim przypadku klient powinien dostarczyć odpowiednio większą liczbę plakatów /ok. 30% w przypadku kampanii trwającej jeden miesiąc/
 • Pierwszeństwo względem klientów rezerwujących powierzchnie reklamową pod pojedyncze plakaty mają zamawiający całe słupy.
 • AGENCJA REKLAMOWA GRAFITO zastrzega sobie prawo wyznaczenia lokalizacji zastępczej dla takich plakatów w przypadku wykupienia całej powierzchni słupa przez innego klienta.
  W przypadku wystąpienia siły wyższej np. niekorzystnych warunków pogodowych takich jak:
  -mrozy poniżej - 10oC,
  -porywiste wiatry,
  -intensywne opady deszczu lub śniegu,
  zastrzegamy sobie możliwość opóźnienia terminów wyklejania.

  Po zakończeniu ekspozycji reklamacji nie przyjmujemy.

 

1992-2011 © grafito

create RobKos.pl